ห้องสันทนาการเด็ก

          นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งห้องสันทนาการเด็กตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เด็กกำพร้าและผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสใช้ในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในระหว่างรอพบแพทย์หรือระหว่างการเข้าพักรักษาตัวภายในห้องสันทนาการเด็ก เน้นความสดใส โดยมีหนังสือการ์ตูน ดีวีดี และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายความเครียด ระหว่างรักษาตัว ห้องสันทนาการเด็ก มักจัดตั้งให้อยู่ไม่ไกลจากเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาล


ปัจจุบัน มีห้องสันทนาการเด็กในหลายโรงพยาบาลของรัฐบาลและมูลนิธิเพื่อเด็ก เช่น


   1. มุมเด็กเล่น โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี ชั้น 4
   2. ห้องสันทนาการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย อาคารวชิราลงกรณ์ ชั้น 2
   3. ห้องสันทนาการ สถาบันบำราศนราดูร อาคารผู้ป่วยเด็ก ชั้น 3 จ.นนทบุรี
   4. ห้องเปี่ยมรัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อาคารสุจิณโณ ชั้น 4 แผนกกระดูกเด็ก จ.เชียงใหม่
   5. เรือนนอนเด็กชายระดับอนุบาล สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
   6. อาคารอเนกประสงค์เด็กหญิงกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
   7. ห้องนันทนาการ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคาร 1 ชั้น 8 หอผู้ป่วยเด็ก 5
   8. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี แผนกผู้ป่วยนอก (เด็ก) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5
   9. มุมเด็กเล่น โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 จ.พระนครศรีอยุธยา
   10. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลหัวหิน แผนกผู้ป่วยนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   11. ห้องเด็กเล่น ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อาคาร สก. ชั้น 14
   12. สนามเด็กเล่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บริเวณห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก จ.ขอนแก่น
   13. ศูนย์เรียนรู้เด็กเจ็บป่วย โรงพยาบาลศิริราช อาคารกุมารเวช ชั้น 5
   14. ห้องเด็กเล่น โรงพยาบาลอุดรธานี ตึกอำนวยการ ชั้น 4 จ.อุดรธานี
   15. มุมเด็กเล่น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต (บ้านเด็กอ่อนรังสิต) อาคารฉัตรชมพู จ.ปทุมธานี
   16. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสะอาด ศิริพัฒน์ แผนกผ่าตัดหัวใจ ชั้น 2
   17. ลานสุขสนุก หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม
   18. ห้องสันทนาการ ศูนย์เด็กประถมวัย ศูนย์เมอร์ซี่ คลองเตย
   19. ครัวฮาลาล ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จ.สงขลา
   20. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3
   21. ห้องสันทนาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศ ม6ข. ชั้น 6
   22. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
   23. ห้องเปี่ยมรัก โรงพยาบาลพญาเม็งราย อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จ.เชียงราย
   24. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช อาคารคุ้มเกล้า ชั้น 9 แผนกกุมารเวชกรรม
   25. ห้องดรีมรูม (ห้องในฝัน) สถาบันบำราศนราดูร ตึกผู้ป่วยเด็ก ชั้น 3 จ.นนทบุรี
   26. มุมเด็กเล่น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ชั้น 1 จ.ปทุมธานี
   27. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลตำรวจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ชั้น 3
   28. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 1 จ.ชลบุรี
   29. ห้องสันทนาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2 จ.นครปฐม
   30. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลพุทธชินราช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 จ.พิษณุโลก
   31. มุมเด็กเล่น BBL สถาบันrพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ชั้น 1
   32. มุมเด็กเล่น MHDH โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 2 จ.นครปฐม
   33. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ อาคารมหาวชิราวุธ ชั้น 9
   34. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตึก 8 ชั้น 6 หอผู้ป่วยเด็ก 2
   35. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 5 บริเวณหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวช 5 แผนกกุมารเวชกรรม
   36. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้น 8 อาคาร 20 ชั้น
   37. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ชั้น 2
   38. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2
   39. ห้องสันทนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์150ปี ชั้น 5
   40. มุมเด็กเล่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชั้น 9 อาคาร ภปร.


          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูห้องสันทนาการเด็ก ที่ได้สร้างไปแล้วทุกๆ 2-3 ปี เพื่อให้มีสภาพสดใส พร้อมให้บริการแก่เด็กๆ และผู้เกี่ยวข้องในการอภิบาลดูแลเด็กเหล่านั้นอยู่เสมอ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีเด็กๆแวะเวียนมาใช้บริการที่ห้องสันทนาการเด็ก ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ