บริจาค

ร่วมเติมรอยยิ้มให้เด็กไทยกับมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ขอขอบคุณที่ให้ความสำคัญและร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ขอขอบคุณความเอื้ออาทรของคุณที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กๆในประเทศไทยให้ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ