ประวัติมูลนิธิฯ

          มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โกลบอล (Ronald McDonald House Charities Global) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2517 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเจตนารมณ์ระหว่าง มร.เฟร็ด ฮิลล์ นักอเมริกันฟุตบอล และครอบครัวผู้ซึ่งมีบุตรสาวอายุ 3 ขวบป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และ มร.เรย์ คร็อค ผู้ก่อตั้งบริษัท แมคโดนัลด์ คอร์เปอร์เรชั่น ในการสร้างบ้านพักพิงเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ป่วยหนัก ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน


           ต่อมามูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โกลบอล ได้กลายเป็นมูลนิธิไม่ประสงค์ผลกำไร (not-for-profit organization) ที่องค์กรขนาดใหญ่เลือกให้การสนับสนุน (Charity of choice) อาทิ แมคโดนัลด์ สายการบิน Southwest Airline และ La-Z Boy ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ เป็นต้น


           ปัจจุบันมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ โกลบอล ดำเนินกิจกรรม 3 โครงการหลัก ได้แก่ บ้านพักพิง (House) สำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันมีบ้าน 367 หลังใน 43 ประเทศ ทั้งประเภทบ้านพักพิงฯ ภายในโรงพยาบาล และบ้านพักพิงฯ เดี่ยวที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ห้องพัก (Family Room) ขนาด 4 ห้องภายในโรงพยาบาล สำหรับครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ปัจจุบันมี 250 แห่ง ใน 25 ประเทศ และหน่วยรถเคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ (Care Mobile) อาทิ คลินิกทันตกรรม ตรวจวัดและตัดแว่นสายตา ฯลฯ ปัจจุบันมี 50 คันใน 10 ประเทศ


WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ