ร่วมเป็นองค์กรสนับสนุน

องค์กรผู้ให้การสนับสนุน คือส่วนสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนช่วยให้เราสามารถดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อสนับสนุนเด็กและครอบครัวผู้ป่วยเด็กต่อไปได้ ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้หลายวิธี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละองค์กร พร้อมกับการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัว ดังนี้


  • สนับสนุนด้านงบประมาณ
  • บริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือด้านการบริการ
  • เชิญชวนพนักงานในองค์กร ร่วมเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ

ติดต่อร่วมเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้ที่มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
97/11 ชั้น 5 อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ 1 ถ.ราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2696-4900
โทรสาร 0-2696-4998 หรือ ติดต่อได้ที่อีเมล์ th_rmhc@th.mcd.com


WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ