Ronald McDonald House

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House)

หลายครอบครัวต้องเดินทางไกล เพื่อพาบุตรหลานที่ป่วยหนักเรื้อรังเข้ามารับการรักษาในเมือง มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความยากลำบากในการหาที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาวของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงกำหนดแผนและงบประมาณในการบริจาคสร้างบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้เข้าพักระหว่างที่เด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก

โครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวเด็กได้เข้าพักในบ้านพักพิงฯ โดยบริจาคตามกำลังความสามารถ
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด หรือมีความจำเป็น เช่น คุณแม่ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด
  3. เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักพิงในภาวะวิกฤตทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้ สามารถพักแรมเป็น เวลานาน และสภาวะจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้เข้าพัก

ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด มีความขัดสนด้านการเงิน และมีความยากลำบากในการหาที่พักพิงชั่วคราวทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็น ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ปัจจุบันบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทยมี 4 หลัง ได้แก่

1.บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
2.บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
3.บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
4. บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็น บ้านพักพิงฯ แห่งแรกในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ ที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยตั้งอยู่ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 6 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 โดยให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย

โดยมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบ้านพักพิงฯ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการให้บริการแบบโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

บ้านพักพิงฯ แห่งนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร เป็น บ้านพัก 2 ชั้น ประกอบด้วย

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 17 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 16 เตียงพร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า และสวน
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้น พื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ (House Committee) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็น ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 1415 ต่อ 3628

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็น บ้านพักพิงฯ หลังที่ 2 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ ภายในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บริเวณ ใกล้กับหอพักพยาบาล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว จึงนับได้ว่าบ้านพักพิงฯหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มการให้บริการตามนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้อย่างสมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 3 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 20 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 10 เตียงพร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า และสวน
- - สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-540-5006

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นบ้านพักพิงฯ หลังที่ 3 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อาคาร สก. ชั้น 12 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 3 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 20 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 15 เตียงพร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-256-4901 ต่อ 3342

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลศิริราช

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลจุฬาศิริราช เป็นบ้านพักพิงฯ หลังที่ 4 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลศิริราช บริเวณอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ (เดิม) ประตู 10 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 26 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 16 เตียง พร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02 – 414 - 1264 ต่อ 41264

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ