กล่องรับบริจาค

ร่วมแบ่งปันความสุขและเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กและครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยบริจาคเงินของท่านเพื่อสมทบทุนได้ที่กล่องบริจาคของมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ที่เคาน์เตอร์ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาทั่วประเทศ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ