ผู้ใหญ่ใจดี

มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมบริจาคเงินทุนและสนับสนุนมูลนิธิฯ เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

MISSION PARTNER > 1,000,000 บาท/ปี
SIGNATURE PARTNER > 500,000 บาท - 1,000,000 บาท/ปี
 • คุณวิชา พูลวรลักษณ์
 • มร. เฮสเตอร์ ชิว
 • คุณประวิทย์ มาลีนนท์
 • คุณอรัญญา มาลีนนท์
 •  
  OFFICIAL PARTNER > 250,000 บาท - 500,000 บาท/ปี
     
  PARTNER > 100,000 บาท - 250,000 บาท/ปี
     
  FRIEND > 10,000 บาท/ปี
  • AIS

  • Arco Gamko Co.,Ltd.

  • Bangkok Smart Card (Rabbit)

  • BBL

  • Choi-Chew Co.,Ltd.

  • CoffeeWORKS Limited

  • CP

  • CP-MEIJI

  • CP Consumer Products

  • Diversey

  • DPEX

  • ED Design (Thailand) Co.,Ltd.

  • FBS International

  • Fieco Co.,Ltd.

  • Fin Asia

  • Fujitsu

  • Fusion Design Decorate

  • GFPT Public Company Limited
  • HAVI Logistics (Thailand) Ltd.

  • JD Design

  • คุณจิระวัฒน์ แต่งเจนกิจ

  • คุณเพชรัตน์ อุทัยสาง

  • คุณปราโมทย์ งามเกริกโชติ

  • คุณกรรณิการ์ มาตร์มงคล

  • คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม

  • คุณศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา

  • คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์

  • Kasikorn Bank

  • K.M.Packaging Co.,Ltd.

  • Kewpie (Thailand) Co.,Ltd.

  • Kidzania

  • Kimberly Clark

  • Magpie Blazetech Group Co.,Ltd.

  • Marvel

  • McCain Asia

  • Morakot Industries Public Co.,Ltd.
  • Muangthai Life Assurance

  • Newly Weds Foods

  • NV Switch Board Co.,Ltd.

  • ParTech

  • Power E Engineering & Supply

  • President Bakery Public Co.,Ltd.

  • Q-Ads

  • Sermkit Prosign Co.,Ltd.

  • SMK

  • Synova Foods Co.,Ltd.

  • TBWA

  • TUF

  • TMB

  • Venture Group

  • V-Link International Co.,Ltd.

  • WILSONART

  WHAT WE DO

  มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

  ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ