ครอบครัวของเรา

ผมรู้สึกคลายความกังวลเมื่อได้เข้ามาพักอยู่ที่นี่...

"ผมและครอบครัวเป็นคนจังหวัดลพบุรี ได้พาลูกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเด็ก น้องมีอาการหายใจเสียงดัง และพัฒนาการช้า คุณหมอเลยแนะนำให้ผมมาพักอยู่ที่บ้านพักพิงฯ..."

อ่านต่อ.

จำนวน [ 1 ] รายการ | หน้าที่. 1 จาก 1 หน้า

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ