ร่วมเป็นผู้ให้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กๆ และครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โดยให้การสนับสนุนและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านโครงการต่างๆของมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ประเทศไทย ดังนี้


WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ