ติดต่อมูลนิธิ

  • ติดต่อได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย
    ตั้งอยู่ที่ 97/11 อาคาร บิ๊กซี ราชดำริห์ ชั้น 5 ห้องออฟฟิศ 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • โทรศัพท์ 0 2696 4900
    โทรสาร 0 2696 4998
  • อีเมล์ rmhcthailand@rmhc.or.th ติดต่อทาง http://www.facebook.com/rmhcthailand

Captcha Image
* Require fields

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น