ช่องทางบริจาคอื่นๆ

นอกจากการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทยแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนมูลนิธิฯ ได้อีกหลายวิธี ดังนี้

  • สนับสนุนมูลนิธิทาง Facebook, YouTube และช่วยกระจายข่าวสารของมูลนิธิ
  • บริจาคของเล่น
  • บริจาคอาหาร
  • บริจาคสิ่งของเครื่องใช้
  • บริจาคเสื้อผ้า ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์สามารถนำมาใช้ต่อได้
  • บริจาคคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกสิกรไทย

Ronald McDonald’s House Charities Thailand address is 97/11, Big C Rajdamri Building, 5th floor, Office Room 1, Rajdamri, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Telephone number : 0-2696-4900 Fax Number: 0-2696-4998
Email: th_rmhc@th.mcd.com
Facebook:www.facebook.com/rmhcthailand


WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ