Ronald McDonald House

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก (Ronald McDonald House)

หลายครอบครัวต้องเดินทางไกล เพื่อพาบุตรหลานที่ป่วยหนักเรื้อรังเข้ามารับการรักษาในเมือง มูลนิธิฯ ตระหนักถึงความยากลำบากในการหาที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาวของครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงกำหนดแผนและงบประมาณในการบริจาคสร้างบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้เข้าพักระหว่างที่เด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก

โครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  1. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก และครอบครัวเด็กได้เข้าพักในบ้านพักพิงฯ โดยบริจาคตามกำลังความสามารถ
  2. เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด หรือมีความจำเป็น เช่น คุณแม่ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด
  3. เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักพิงในภาวะวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถพักแรมเป็นเวลานาน และสภาวะจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้เข้าพัก

ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด มีความขัดสนด้านการเงิน และมีความยากลำบากในการหาที่พักพิงชั่วคราวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ

ปัจจุบันบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮ าส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก ในประเทศไทยมี 2 หลัง ได้แก่ :

1. บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
2. บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เป็นบ้านพักพิงฯแห่งแรกในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล อยู่ที่ ชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 เปิดให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่มีคิดค่าใช้จ่าย

โดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบ้านพักพิงฯ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในการให้บริการแบบโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

บ้านพักพิงฯ แห่งนี้ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร เป็นบ้านพัก 2 ชั้น ให้บริการดังต่อไปนี้

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 2 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 17 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 6 เตียง พร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า และสวน
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 1415 ต่อ 3628

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นบ้านพักพิงฯหลังที่ 2 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตตะวันออกของกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี บริเวณลานด้านหลัง ใกล้กับหอพักพยาบาล เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 โดยเปิดให้บริการบ้านพักชั่วคราวทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นกัน

บ้านพักพิงฯ เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีหลังนี้ สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยเด็กและครอบครัว จึงนับได้ว่าบ้านพักพิงฯหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มการให้บริการตามนโยบายของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีได้อย่างสมบูรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

- ห้องนอนเดี่ยว จำนวน 3 ห้อง, ห้องนอนรวม (หญิง) จำนวน 20 เตียง และห้องนอนรวม (ชาย) จำนวน 10 เตียง
   พร้อมห้องน้ำ
- พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า และสวน
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทาน
   เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ
- เจ้าหน้าที่ประจำบ้าน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เข้าพักต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการบริหารบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ (House Committee) ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และ/หรือ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯ และตัวแทนของมูลนิธิฯ เพื่อเข้าพักในบ้านพักพิงฯ ตามความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 02-540-5006

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ