นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดสร้าง ปรับปรุง และตกแต่งห้องสันทนาการเด็กตามโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เด็กกำพร้าและผู้ป่วยเด็กได้มีโอกาสใช้ในการพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในระหว่างรอพบแพทย์หรือระหว่างการเข้าพักรักษาตัวภายในห้องสันทนาการเด็ก เน้นความสดใส โดยมีหนังสือการ์ตูน ดีวีดี และของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลายความเครียด ระหว่างรักษาตัว ห้องสันทนาการเด็ก มักจัดตั้งให้อยู่ไม่ไกลจากเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐบาล


ปัจจุบัน มีห้องสันทนาการเด็กในหลายโรงพยาบาลของรัฐบาลและมูลนิธิเพื่อเด็ก เช่น

 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อาคารเอนกประสงค์เด็กหญิงกำพร้า สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า ปากเกร็ด)
 • ลานสุขสนุก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 • อาคารเด็ก โรงพยาบาลหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
 • ลานสุขสนุก โรนัลด์ แมคโดนัลด์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
 • อาคาร สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อาคารเด็ก โรงพยาบาลอุดรธานี
 • ศูนย์เรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และ ห้องกระตุ้นพัฒนาการ ชั้น5 อาคารกุมาร  โรงพยาบาลศิริราช
 • หอประชุมฉัตรชมพู บ้านเด็กอ่อนรังสิต
 • หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม
 • อาคารรับรองวิทยากร และห้องฝึกโภชนาการ ศูนย์ฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.สงขลา
 • มุมเด็กเล่น หน้าหอผ่าตัด ชั้น2 อาคารสะอาด ศิริพัฒน์  โรงพยาบาลราชวิถี
 • ห้องสันทนาการ ศูนย์เมอร์ซี่
 • ห้องสันทนาการเด็ก บ้านสายใยรัก โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 • อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ อาคารส่งเสริมสุขภาพ  ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
 • เรือนนอนเด็กนักเรียนชายกำพร้าระดับอนุบาลจำนวน 2 หลัง ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจน วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง
 • แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 • ห้องสันทนาการเด็ก และ ห้องเปี่ยมรัก  ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยเด็ก สถาบันบำราศนราดูร
 • มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กชั้น 3 ตึกสอาด ศิริพัฒน์ สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
 • หอผู้ป่วยเด็กสามัญ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ
 • อาคารสุจิณโณ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • แผนกกุมารเวช ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • หอผู้ป่วยเด็ก 5 อาคาร 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • มุมเด็กเล่น ชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • อาคารคุ้มเกล้า  แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น 9 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ


          นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีการวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูห้องสันทนาการเด็ก ที่ได้สร้างไปแล้วทุกๆ 2-3 ปี เพื่อให้มีสภาพสดใส พร้อมให้บริการแก่เด็กๆ และผู้เกี่ยวข้องในการอภิบาลดูแลเด็กเหล่านั้นอยู่เสมอ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีเด็กๆแวะเวียนมาใช้บริการที่ห้องสันทนาการเด็ก ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาล และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ไม่ต่ำกว่า 4 ล้านคน

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บ้านพักพิงฯ
เพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็ก

ห้องสันทนาการเด็ก
หน่วยบริการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่