ครอบครัวของเรา

ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ และน้ำใจที่มีให้...

"ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ และน้ำใจที่มีให้..."


     ความรู้สึกครั้งแรกทีรู้ว่าลูกคลอดก่อนกำหนดรู้สึกใจไม่ดีและเป็นกังวลมาก อยากจะอยู่ดูแลลูกไม่อยากห่างไปไหน โชคดีที่ได้มีโอกาสมาพักอาศัยที่บ้านพักพิงฯ ที่อยู่ภายในรพ.นพรัตนราชธานี ทำให้รู้สึกคลายกังวล เพราะจะได้อยู่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ครอบครัวของเราได้มีโอกาสมาพักอาศัยที่บ้านพักพิงฯเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน 7 วัน ขอบคุณโครงการบ้านพักพิงฯเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ลูกต้องนอนรักษาตัวที่รพ. แต่ไม่มีที่พักอาศัย ให้ได้มีที่พักอาศัยที่สะดวกสบายและได้อยู่ใกล้ชิดลูกย้อนกลับ

WHAT WE DO

มูลนิธิฯ มุ่งให้ความช่วยเหลือเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัว เพื่อดูแลด้านจิตใจให้เข้มแข็งและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Meet our

Families

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและอ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากครอบครัวของเรา รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวและใกล้ชิดกับเพื่อนและผู้สนับสนุนของมูลนิธิฯ