Ronald McDonald House

 

โครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์


หลายครอบครัวต้องเดินทางไกล เพื่อพาบุตรหลานที่ป่วยหนักเรื้อรังมาเข้ารับการรักษาในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ ๆ พวกเขาประสบความยากลำบากในการหาที่พักทั้งระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากสภาพความยากจนและไม่คุ้นชินกับพื้นที่ในกรุงเทพฯ จึงทำให้ส่วนใหญ่มักอาศัยนอนหลับข้างหรือใต้เตียงผู้ป่วย หรือตามริมระเบียงทางเดินของโรงพยาบาล อาศัยอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย ในห้องสุขาสาธารณะ ฯลฯ

 

ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงกำหนดแผนและงบประมาณในการสร้างบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ในกรุงเทพฯ เพื่อให้ครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้เข้าพัก ระหว่างที่เด็กเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายระหว่างเข้าพัก

โครงการบ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ ในประเทศไทย ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 เพื่อให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันในยามวิกฤติเมื่อลูกป่วยหนัก โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  • เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ให้มีที่พักที่มีมาตรฐาน โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่จะบริจาคตามกำลังความสามารถและจิตศรัทธา

  • เพื่ออำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด

  • เพื่อผ่อนคลายความทุกข์ของครอบครัวผู้ป่วยในการหาที่พักพิงในภาวะวิกฤตทั้งด้านเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถพักแรมเป็นเวลานาน และสภาวะทางจิตใจในระหว่างที่เด็กรักษาตัวในโรงพยาบาล


กลุ่มเป้าหมาย


หลักเกณฑ์สำหรับผู้เข้าพักบ้านพักพิงฯ คือ ครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหรือผู้ป่วยเด็กวาระสุดท้าย ทั้งนี้ครอบครัวที่เข้าพักต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบ้านพักพิงฯ กำหนดไว้งบประมาณ

มูลนิธิฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างบ้านพักพิงฯ และค่าใช้จ่ายรายเดือนของบุคลากรในดูแลบริหารจัดการ บ้านรวมทั้งการซ่อมบำรุงในระยะยาว โดยโรงพยาบาลเป็นเจ้าของพื้นที่ในการก่อสร้างบ้านพักพิงฯ

 


แหล่งเงินทุน

มูลนิธิฯ บริหารงานด้วยเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับการอุปการะจากองค์กรหลากหลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้มีจิตศรัทธารายบุคคลรวมทั้งจิตอาสาที่กรุณาสละเวลามาช่วยงานในบ้าน และเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปจากกล่องรับบริจาคในร้านแมคโดนัลด์ทั่วประเทศไทย

 

บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ หลังที่ 1 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดย มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย ดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบ้านพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

เป็นประธานคณะกรรมการ ร่วมด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และหัวหน้าศูนย์ประสานงานที่เป็นมิตรกับเด็ก บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถจากองค์กรภาคเอกชน และตัวแทนของมูลนิธิฯ


บ้านพักพิงฯ หลังแรกในประเทศไทย และเป็นบ้านในโรงพยาบาลหลังแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลางและเซาท์แอฟริกา ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 สอดคล้องกับแนวนโยบายของสถาบันฯ ในการให้บริการแบบโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก (Children Friendly Hospital) เพื่อให้เด็กป่วยได้รับการดูแลในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

โครงการโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับเด็ก ส่งผลให้เกิดสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ตลอดจนบุคคลากร อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายสุขภาพ นอกจากนี้เด็กที่ป่วยยังได้รับการดูแลด้านจิตใจและการพัฒนาการ นอกเหนือจากการดูแลทางร่างกายเพียงอย่างเดียว เกิดวัฒนธรรมการดูแลเด็กป่วยแบบองค์รวม และตอบสนองในการให้การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านพักพิงฯ

  • บ้านพักพิงฯ แห่งนี้ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่บริเวณชั้น 6 อาคารมหิตลาธิเบศร เป็นบ้านพัก 2 ชั้น ให้บริการดังต่อไปนี้

  • ที่พัก 26 เตียง

  • ห้องน้ำ

  • พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว ส่วนรับประทานอาหาร ห้องซักล้าง ตากผ้า ฯลฯ

  • สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้บริการ เช่น เครื่องนอน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรืออาหารพร้อมรับประทานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ฯลฯ

  • พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำบ้าน 4 คน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงและแม่บ้านทำความสะอาดอีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน


RMHC Fanpage

© McDonald's Corporation email : rmhcthailand@rmhc.or.th
The following trademarks used herein are owned by McDonald's Corporation and its affiliates; McDonald's, Ronald McDonald House Charities, Ronald McDonald House Charities Logo, RMHC, Ronald McDonald House, Ronald McDonald Family Room, and Ronald McDonald Care Mobile.